Wat doet een mondhygiënist?

Plan uw afspraak

Wat doet een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een beschermd beroep. Iemand mag zich pas ‘Mondhygiënist’ noemen na het afronden van een 4- jarige HBO-opleiding. Mondhygiënist is een beschermde titel, de wet bewaakt de kwaliteit en van de beroepsuitoefening en beschermt u tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door derden.

Een mondhygiënist richt zich op het voorkomen en genezen van tandvleesaandoeningen en cariës (gaatjes). We brengen uw mondsituatie in kaart en zullen een behandelplan opstellen en met u bespreken. De kosten worden vooraf altijd aan u gemeld of u krijgt zo nodig een kostenbegroting mee.

Bij ons in de praktijk zijn alle mondhygiënistes geregistreerd in het KRM (kwaliteitsregister mondhygiënisten) en zijn tevens lid van de Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten (NVM).