Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau voor al onze werkzaamheden. Mocht u een klacht hebben of een punt van kritiek, dan horen wij dat graag. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken.

Als de verleende zorg toch niet zoals gewenst is, dan kunt u een klacht indienen. Wij zijn als vrijgevestigde mondhygiënisten lid van de NVM. Daarmee zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033-4216189