Tarieven

Tarieven

Op de rekening staan alle handelingen die zijn uitgevoerd. Deze handelingen hebben een code die bestaat uit een letter en cijfers met een summiere omschrijving. De website Mondzorgkosten geeft uitleg over de codes en de tarieven.

De overheid bepaalt de tarieven

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden in Nederland bepaald door de overheid. Elk jaar publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een zogenaamde tariefbeschikking. Daarin staat wat in rekening mag worden gebracht en de bijbehorende prijzen.

Voor behandelingen die meer dan €150 kosten, ontvangt u van ons vooraf een prijsopgave. Met deze prijsopgave kunt u met uw verzekeraar overleggen of u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.